Geloof in verandering

Het doel van de Hezenberg is om duurzame verandering te realiseren in de levens en omstandigheden van mensen door specialistische – en basis GGZ-behandelingen, pastorale begeleiding, retraites en bezinningsactiviteiten. De Hezenberg werkt op basis van wetenschappelijke inzichten en vanuit een open christelijke identiteit. De Stichting Vrienden van de Hezenberg gelooft in het werk van de Hezenberg. Daarom brengen wij de middelen bijeen om het werk van de Hezenberg financieel te ondersteunen. Dankzij de bijdrage van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen ondersteunen we het werk van de Hezenberg op verschillende manieren. Met elkaar leveren we een wezenlijke bijdrage aan de verandering in de levens van mensen!

Lees meer >>