Geloof in verandering

Het doel van de Hezenberg is om verandering te creëren in de levens van mensen, vanuit een christelijke identiteit en gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Of het nu gaat om herstelgasten, gasten van pastorale weken of retraitegasten. Om deze veranderingen mogelijk te maken, ondersteunen wij als Stichting Vrienden van de Hezenberg op verschillende manieren het werk van de Hezenberg.

Lees meer >>