Geloof in verandering

Het doel van de Hezenberg is om duurzame verandering te realiseren in de levens en omstandigheden van mensen door specialistische – en basis GGZ-behandelingen, pastorale begeleiding, retraites en bezinningsactiviteiten. De Hezenberg werkt op basis van wetenschappelijke inzichten en vanuit een open christelijke identiteit. Stichting Vrienden van de Hezenberg gelooft in het werk van de Hezenberg. Daarom brengen wij middelen bijeen om het werk van de Hezenberg financieel te ondersteunen.

Hoe kan ik helpen?

‘Ik ben zeer dankbaar voor het verblijf op de Hezenberg. In een bijzondere omgeving werken aan herstel, ruimte voor bezinning en voldoende aangereikt krijgen voor ontwikkeling. Het heeft me goed gedaan. Dit wens ik andere gasten die in financiële nood verkeren ook toe en daarom steun ik het werk van de Hezenberg’.