Geloof in verandering

De Stichting Vrienden van de Hezenberg gelooft in het werk van de Hezenberg. Daarom brengen wij de middelen bijeen om het werk van de Hezenberg financieel te ondersteunen. Dankzij de bijdrage van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen ondersteunen we het werk van de Hezenberg op verschillende manieren. Met elkaar leveren we een wezenlijke bijdrage aan de verandering in de levens van mensen.

Om verandering in iemands leven te realiseren, is specialistische zorg soms noodzakelijk. Voor een klinische opname krijgen sommige mensen te maken met een eigen bijdrage van € 750 tot € 1.250 euro. De kosten voor een pastoraal traject kunnen voor mensen zonder aanvullende zorgverzekering oplopen tot € 1.100 euro. Wij vinden dat financiële omstandigheden geen belemmering mogen zijn om noodzakelijke hulp te krijgen. Mensen die deze kosten niet (volledig) kunnen opbrengen, kunnen daarom een beroep doen op het Steunfonds voor een financiële tegemoetkoming.

Aandacht voor zingeving maakt de Hezenberg tot een unieke plek, waar mensen zich gezien weten. Wij geloven dat het pastoraat een wezenlijke bijdrage levert aan het proces van herstel en groei. Het Steunfonds levert daarom ook een bijdrage aan de kosten voor het pastorale aanbod van de Hezenberg. Dit wordt namelijk niet of slechts gedeeltelijk vergoed door verzekeraars. Denk bijvoorbeeld aan bibliodrama en pastorale gesprekken.

Naast GGZ en Pastoraat, biedt de Hezenberg ook ruimte voor bezinning door middel van retraites en bezinningsactiviteiten. Om het retraite-aanbod voor een breed publiek toegankelijk te houden, hanteert de Hezenberg een tarief dat lager is dan het tarief voor commerciële overnachtingen in de regio. Om de overige kosten te dekken kan de Hezenberg om een bijdrage vragen aan de Vriendenstichting. 

De Hezenberg zelf krijgt ook wel eens te maken met kostenposten die niet binnen de reguliere begroting passen. De organisatie kan dan een beroep doen op de Vriendenstichting voor financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld voor onderhoudskosten van de kapel, of voor het ontwikkelen van nieuwe projecten, zoals het realiseren van extra gastenkamers.

Wil jij ook een bijdrage leveren aan het werk van de Hezenberg? 

Ga terug >>