Hoe kan ik helpen?

Steunfonds
Met het Steunfonds helpt u mensen die de kosten voor hun behandeling en verblijf op de Hezenberg niet (volledig) zelfstandig kunnen betalen. Zij kunnen een beroep doen op (gedeeltelijke) financiële ondersteuning uit het Steunfonds, zodat zij aan zichzelf kunnen werken en weer tot hun recht kunnen komen. Uw bijdrage is voor deze mensen van groot belang! Help mee >>

Eenmalige of terugkerende donatie
Met een eenmalige gift draagt u er aan bij dat we het werk van de Hezenberg kunnen steunen als een plek waar mensen weer op adem kunnen komen. Met een SEPA-machtiging kunt u de Stichting Vrienden van de Hezenberg eenmalig of periodiek machtigen om automatisch een bedrag van uw rekening af te schrijven. U wordt daarmee donateur van de Hezenberg. Help mee >>

Investering
U kunt de Hezenberg ondersteunen met een financiële of bijdrage aan benodigde materialen en/of onderhoudswerkzaamheden. Als tegenprestatie kan de Hezenberg een presentatie of workshop verzorgen (bijvoorbeeld over het voorkomen van een burn-out), of uw medewerkers ontvangen voor een werkbezoek. Help mee >>

Renteloze lening
Met het aanbieden van een renteloze lening helpt u de rentelast voor de Hezenberg omlaag te brengen. Vanzelfsprekend worden er heldere afspraken met u gemaakt over het aflossen van de lening. Help mee >>

Nalatenschap
Wilt u na uw overlijden een bedrag nalaten aan de Hezenberg? De Stichting Vrienden van de Hezenberg is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor behoeven wij geen erfbelasting te betalen over het bedrag dat nagelaten wordt en komt uw gift dus volledig ten goede aan het werk van de Hezenberg. Help mee >>

Projecten
U kunt projecten of activiteiten van de Hezenberg steunen die niet uit het reguliere budget kunnen worden bekostigd. Denk bijvoorbeeld aan:
– (onderhouds)kosten van de kapel
– bepaalde therapieën, zoals bibliodrama en zangtherapie
– pastorale begeleiding
– het aanleggen van een bezinningstuin
Help mee >>

Ga terug >>