Over ons

Een groot deel van de GGZ-behandelingen op de Hezenberg wordt bekostigd vanuit de zorgverzekeringswet. Maar niet alles wordt vergoed. Voor bijkomende kosten van bijvoorbeeld het pastorale programma is de steun van donateurs en kerken hard nodig. Ook zijn er soms bijzondere projecten die niet uit de reguliere middelen kunnen worden bekostigd. De Stichting Vrienden van de Hezenberg brengt de middelen bijeen om het werk van de Hezenberg financieel te ondersteunen.

ANBI: Belastingvrij schenken
De Stichting Vrienden van de Hezenberg is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw donaties aan de Vrienden van de Hezenberg fiscaal aftrekbaar zijn. Het bankrekeningnummer van de stichting is NL17 INGB 0664 4820 15 ten name van de Stichting Vrienden van de Hezenberg, Hattem. Het RSIN van de Stichting Vrienden van de Hezenberg is 804246774.

Onafhankelijk en onbetaald bestuur
De Stichting Vrienden van de Hezenberg heeft een onafhankelijk bestuur. Bestuursleden krijgen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van eventuele onkosten die door hen gemaakt worden in de uitoefening van hun functie voor de Stichting. Er zijn geen medewerkers in dienst van de Stichting. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41039612.

Bekijk hier het jaarrapport 2018 van de Vriendenstichting.

Bekijk hier de vacature voor bestuurslid van de stichting Vrienden van de Hezenberg.

Ga terug >>