Steunfonds

Met het Steunfonds help je mensen die de kosten voor hun behandeling en verblijf op de Hezenberg niet (volledig) zelfstandig kunnen betalen. Zij kunnen een beroep doen op (gedeeltelijke) financiële ondersteuning uit het Steunfonds, zodat zij aan zichzelf kunnen werken en weer tot hun recht kunnen komen. Ook levert het Steunfonds een bijdrage aan de kosten voor het pastorale aanbod van de Hezenberg. 

Om verandering in iemands leven te realiseren, is specialistische zorg soms noodzakelijk. Voor een klinische opname krijgen sommige mensen te maken met een eigen bijdrage van € 750 tot € 1.250 euro. De kosten voor een pastoraal traject kunnen voor mensen zonder aanvullende zorgverzekering oplopen tot € 1.100 euro. Wij vinden dat financiële omstandigheden geen belemmering mogen zijn om noodzakelijke hulp te krijgen. Mensen die deze kosten niet (volledig) kunnen opbrengen, kunnen daarom een beroep doen op het Steunfonds voor een financiële tegemoetkoming.

Aandacht voor zingeving maakt de Hezenberg tot een unieke plek, waar mensen zich gezien weten. Wij geloven dat het pastoraat een wezenlijke bijdrage levert aan het proces van herstel en groei. Het Steunfonds levert daarom ook een bijdrage aan de kosten voor het pastorale aanbod van de Hezenberg. Dit wordt namelijk niet of slechts gedeeltelijk vergoed door verzekeraars.

‘Ik ben zeer dankbaar voor het verblijf op de Hezenberg. In een bijzondere omgeving werken aan herstel, ruimte voor bezinning en voldoende aangereikt krijgen voor ontwikkeling. Het heeft me goed gedaan. Dit wens ik andere gasten die in financiële nood verkeren ook toe en daarom steun ik het werk van de Hezenberg’.

Help mee >>